Haaglanden Medisch Centrum werd door Solvithe geholpen middels ondersteuning van de databasebeheerder met het automatiseren van het dagelijkse beheer en het uitvoeren van complexe database acties (partitioneren, herindexeren enz.)