Bij het Wilhelmina ziekenhuis in Assen heeft Solvithe ondersteund bij de upgrade van HiX 6.1 naar HiX 6.3. Hierbij zijn onder andere de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

– up-to-date houden HiX omgevingen tijdens migratie traject
– conversie Mosos naar HiX
– conversie CGM naar HiX
– tellingen over alle gemigreerde data