Bij ziekenhuis Rijnstate in Arnhem heeft Solvithe technisch ondersteund bij de upgrade van HiX 6.1 naar HiX 6.3. De afdeling technisch applicatiebeheer is ontlast waar nodig, zodat de werkzaamheden voor deze afdeling behapbaar bleven. Verder is er veel aandacht gegaan naar ondersteuning bij performance problemen ten gevolge van de nieuwe versie van de software. Deze kunnen vanuit de database kant goed worden opgespoord en belicht.